Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją otwartą dla wszystkich podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Stale dążymy do wprowadzania innowacji dla lepszego świadczenia usług i zwiększenia zadowolenie klientów. Obserwujemy i odpowiednio szybko reagujemy na zmiany w otoczeniu naszej instutucji i w życiu gospodarczym regionu. Dążeniem WIPH jest zrozumienie potrzeb i wyjście naprzeciw wymaganiom klientów.

Współpracę z partnerami opieramy na zaufaniu, etyce i poszanowaniu interesów stron.

Zapraszamy do współdziałania oraz wstąpienia w szeregi członków Izby! 
Pakiet Członkowski

 
 
Dołącz do nas!

Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa działa w interesie zrzeszonych w niej przedsiębiorców i organizacji gospodarczych. Reprezentuje i chroni ich interesy gospodarcze, realizując usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze o charakterze ogólnym i proinnowacyjne, jak również wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Od roku 2000 Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa posiada, jako jedna z nielicznych w Wielkopolsce, Certyfikat Jakości Usług nadany przez Ministerstwo Gospodarki oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2004 posiada również certyfikat zgodności z normami ISO 9001.

Więcej…
 
Aktualności
UNIWERSALNE ŚWIADECTWA POCHODZENIA
25.02.2015.
 Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 marca 2015 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, św. Marcin 24 lok. 402 w Poznaniu wystawiane będą uniwersalne świadectwa pochodzenia towarów.
Świadectwa będą wystawiane przez upoważnionych przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej.
Więcej…
 
Okienko podawcze w Pile
19.02.2015.

 Szanowni Państwo!

W związku z uruchomieniem przy Izbie Gospodarczej Północnej Wielkopolski w Pile okienka podawczego Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski w dniu 12 lutego 2015 r. w siedzibie IGPW w budynku pilskiego Inwest-Park odbyła się konferencja lokalna w ramach projektu "Centra Arbitrażu i Mediacji".

Więcej…
 
Darmowe wejściówki na targi CeBit 2015
04.02.2015.

 Szanowni Państwo,

W dniach 16-20 marca w Hannoverze odbędzie się kolejna edycja Targów CeBIT, poświęcona rozwiązaniom ICT, które w coraz większym stopniu wpływają na nasze życie codzienne oraz sferę zawodową.
Na targach obecne będą Wielkoskalowe Projekty Pilotażowe (Large Scale Pilots) zainicjowane przez Komisję Europejską, m.in.: e-SENS, e-CODEX. W projektach tych aktywnie uczestniczy Instytut Logistyki i Magazynowania, realizując szereg prac z zakresu elektronicznej administracji. Celem projektów jest stworzenie architektury elektronicznej dla komunikacji z instytucjami publicznymi w Europie.  Ma to ułatwić dostęp do elektronicznych usług publicznych w Europie, zarówno dla przedsiębiorców, jak i obywateli. Rozwiązania są pilotażowo wdrażane w kilku obszarach działania instytucji publicznych tj. e-sądownictwo, e-zdrowie, elektroniczne zamówienia publiczne, a także zakładanie działalności gospodarczej.
Jeżeli są Państwo zainteresowani targami CeBIT 2015, jest możliwość uzyskania darmowych biletów wstępu na targi. Szczegóły na stronie projektu e-SENS .

Więcej…
 
Misja gospodarcza do Egiptu
29.01.2015.
 Krajowa Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, że w dniach 12 – 19 marca 2015 r. odbędzie się misja gospodarcza przedstawicieli polskiego biznesu do Egiptu.

Wydarzenie organizowane jest przez KIG oraz Egipsko – Polskie Stowarzyszenie Biznesmenów we współpracy z Ambasadą RP w Kairze oraz  Ambasadą Egipskiej Republiki Egiptu w Warszawie.. Wsparcie dla przedsięwzięcia zapewniają Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Gospodarki.

Przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w misji zapewniamy kompleksową obsługę logistyczną pobytu w Egipcie (przelot na trasie Warszawa – Sharm el Sheikh – Kair - Aleksandria- Warszawa, lokalny transport, rezerwację hotelowa, wizę, aranżację spotkań biznesowych, obsługę tłumaczeniową). W programie  przewidujemy:
•         udział w Konferencji  nt gospodarczego rozwoju Egiptu (Egypt Economic Development Conference) w Sharm El Sheikh z udziałem licznych delegacji zagranicznych na najwyższym szczeblu politycznym i gospodakrczym,
•         udział w Polsko – Egipskim Forum Gospodarczym w Kairze, przygotowanym we współpracy z Egipsko – Polskim Stowarzyszeniem Biznesmenów oraz Federacja Egipskich Izb Przemysłowych,
•         udział w  Polsko – Egipskim Forum Gospodarczym w Aleksandrii, przygotowanym we wspólpracy z Izbą Handlową w Aleksandrii,
•         udział w inauguracji Międzynarodowych Targów Kairskich oraz Dniu Polskim na targach,
•         uczestnictwo w polsko-egipskich rozmowach B2B, promocję w  organizacjach otoczenia biznesu i lokalnej prasie.

Z uwagi na harmonogram przygotowań uprzejmie prosimy o potwierdzenie  udziału w misji gospodarczej do dnia 4 lutego 2015 r. z podaniem nazwiska i funkcji delegata/delegatów oraz przesłanie krótkiej informacji o Firmie w języku angielskim, logo Firmy i zdjęcia delegata (delegatów).
Więcej…
 
Staże
26.01.2015.
 Szanowni Państwo,

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu organizuje 3 miesięczne (16 marca – 17 czerwca), płatne staże dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia (studia uzupełniające magisterskie) dla kierunków:

- Finanse i Rachunkowość Biznesu,
- Zarządzanie.

Zarówno student, jak i opiekun stażu z ramienia przedsiębiorstwa otrzyma wynagrodzenie za czas stażu.
Firmy zainteresowane przyjęciem studentów na staż, proszę o wypełnienie FORMULARZA i przesłanie go na adres: marzena.remlein@ue.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać na stronie:
http://staze.wz.ue.poznan.pl
 
MIT Technology Review - Pierwsza edycja konkursu dla młodych innowatorów
26.01.2015.
 Zapraszamy na pierwszą polską edycję konkursu Innovators under 35. Każdego roku MIT Technology Review wyłania kolejnych liderów innowacji w wieku poniżej 35 lat. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się po raz pierwszy w Polsce, a Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest partnerem tej prestiżowej inicjatywy.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, badaczem, autorem pionierskich projektów w jednej z ośmiu dziedzin (telekomunikacja, biotechnologia, hardware, software, web, nanotechnologia & materiały, transport, energia) i masz mniej niż 35 lat, weź udział w tej inicjatywie i zdobądź szansę na zaprezentowanie swojego projektu przed międzynarodową publicznością.

Do konkursu można zgłaszać zarówno siebie, jak i inne osoby za pośrednictwem platformy: www.mitinnovatorseurope.com , która będzie aktywna do 31 marca 2015 r. Po zakończeniu tego etapu profile kandydatów ocenią eksperci. Nazwiska 10 finalistów zostaną opublikowane z początkiem czerwca br., a ich projekty będą prezentowane podczas ceremonii finałowej, która odbędzie się 11 czerwca w Polsce.
Więcej…
 
Oferta Kirgistan
16.01.2015.
WPHI w Ałmaty informuje, iż Państwowa Agencja ds. Geologii i Zasobów Mineralnych przy Rządzie Kirgiskiej Republiki ogłosiła przeprowadzenie przetargu na prawo do korzystania z południowo-wschodniej części oraz południowo-zachodniej części złoża węgla kamiennego Kumbel, w celu poszukiwania.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2015 r., w obwodzie Dżałał-Abadskim, miejscowości Suzak, w budynku Suzakskiej Rejonowej Administracji Państwowej.
Szczegółowe informacje dot. w/w przetargu można uzyskać pod tel.: +996 (312) 30 02 46 oraz
+996 551 90 98 69 (w j. angielskim), a także na stronie internetowej Państwowej Agencji ds. Geologii i Zasobów Mineralnych przy Rządzie Kirgiskiej Republiki: www.geology.kg

 
Poznański Lider Przedsiębiorczości
15.01.2015.
 Szanowni Państwo!
Począwszy od dnia 8 stycznia do dnia 28 lutego 2015r. włącznie, wszyscy zainteresowani mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz startupy z Poznania i Powiatu Poznańskiego mogą zgłaszać swój udział w Konkursie. Pełna dokumentacja Konkursu, obejmująca aktualny regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz kryteria oceny wniosków, jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Konkursu: www.lidermsp.poznan.pl.

Więcej…
 
25 lat Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
04.12.2014.
 We wtorek 2 grudnia w Teatrze Nowym w Poznaniu odbyła się uroczysta gala z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dniu wspólnie z nami świętowali wieloletni wkład Izby w rozwój wielkopolskiego środowiska gospodarczego. Wśród licznie zgromadzonych gości byli między innymi Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski, Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański, Ryszard Grobelny - Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak – Prezydent Elekt, a także prof. dr hab. Marian Gorynia – Rektor UE w Poznaniu i Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej WIPH oraz Andrzej Głowacki – Przewodniczący Rady WIPH. Gospodarzem uroczystej gali był natomiast Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
W części oficjalnej gali, podsumowaliśmy wspólnie 25 lat działalności Izby, a także mieliśmy okazję do rozmowy na temat współczesnych wyzwań regionu. Wieczór uświetnił też przygotowany specjalnie na tę okazję koktajl oraz wyjątkowy spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru Nowego w Poznaniu.
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa zrzesza obecnie prawie 200 firm. Od ćwierć wieku dbamy o interesy wielkopolskich środowisk biznesowych i rozwój przedsiębiorstw. Z przyjemnością będziemy wspólnie kontynuować te działania i brać czynny udział w rozwoju gospodarczym naszego regionu.
Tegoroczny jubileusz działalności WIPH został objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „25 lat Wolności”.
Więcej…
 
UOKiK informuje
09.12.2014.
 Szanowni Państwo,
25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.
Już dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pragnie pomóc przedsiębiorcom i konsumentom przygotować się na nadchodzące zmiany.
Wszystkie najważniejsze informacje znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl , która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków przedsiębiorców oraz konsumentów.

Źródłem wiadomości na temat wprowadzanych zmian jest również broszura Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, która zawiera między innymi informacje na temat rodzajów umów oraz wynikających z nich zobowiązań stron, a także procesu reklamacyjnego.
Broszurę można zamówić z głównego serwisu Urzędu lub pobrać ze strony kampanii.
Więcej…
 
TARGI LIPSKIE
25.09.2014.
Szanowni Państwo!
W dniach 24 - 27 lutego 2015 roku w Lipsku odbędą się:
Międzynarodowe Targi Poddostawców: Części, Komponenty, Moduły, Technologie - Zuliefermesse. Do grona wystawców należą producenci części, komponentów i modułów m.in. dla motoryzacji, sektora budowy maszyn, urządzeń i narzędzi, elektroniki, elektrotechniki, medycyny, przemysłu optycznego, lotniczego i tworzyw sztucznych oraz maszyn rolniczych, pojazdów szynowych i instalacji energetycznych.
Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji Intec. Wśród wystawców obecni są wiodący producenci narzędzi, urządzeń oraz technologii i usług w zakresie innowacyjnych technik produkcyjnych i obrabiarek.
Intec i Zuliefermesse to ponad 1.350 wystawców z 24 krajów oraz 21.400 odwiedzajócych z branży .
Równolegle: Międzynarodowa Giełda Kooperacji CONTACT: Business Meetings
Więcej informacji na: www.targilipskie.pl , www.poddostawcy.pl , www.targi-intec.pl
 
28th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition
05.09.2014.
Szanowni Państwo,

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu uprzejmie informuje, iż w dniach 3-6 maja 2015 r. w hali targowo-wystawienniczej KINTEX pod Seulem odbędzie się sympozjum oraz targi pojazdów elektrycznych - 28th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy, a wystawy odbywają się co dwa lata. Pierwsza edycja odbyła się w 1969 r. w Stanach Zjednoczonych, a kolejne zorganizowano m.in. w Japonii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Chinach, Kanadzie, Norwegii, Włoszech czy Belgii. Korea Południowa będzie gospodarzem wydarzenia po raz drugi (19. edycja odbyła się w Busan w październiku 2002 r.).
Więcej…
 
Zmiana adresu siedziby Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
14.03.2014.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 24 marca 2014 roku uległ zmianie adres biura Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Nowa siedziba Izby zlokalizowana jest w części biurowej Galerii MM:

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Św. Marcin 24, lokal 402
61-805 Poznań

lokal 402
IV piętro – wejście przez recepcję na poziomie 0, lub z parkingów podziemnych (-2 i -3)

Kontakt telefoniczny:+48 61 8690100; Fax +48 61 8690101

 

Więcej…
 
Elektroniczny Punkt Kontaktowy
12.03.2014.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z funkcjonowaniem elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK) prowadzonego za pośrednictwem platformy biznes.gov.pl  przez Krajową Izbę Gospodarczą jako partnera Ministerstwa Gospodarki w realizacji projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” w zakresie Działania "Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego”.

Elektroniczny Punkt Kontaktowy umożliwia przedsiębiorcom znalezienie szczegółowych informacji o interesującej ich dziedzinie działalności gospodarczej, takich jak właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę czy sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych. EPK oferuje także pomoc przedsiębiorcom poprzez „Help Desk”, gdzie na pytania przedsiębiorców odpowiadają konsultanci oraz eksperci z właściwych urzędów administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.

banner_6.jpg

 

Więcej…