Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją otwartą dla wszystkich podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Stale dążymy do wprowadzania innowacji dla lepszego świadczenia usług i zwiększenia zadowolenie klientów. Obserwujemy i odpowiednio szybko reagujemy na zmiany w otoczeniu naszej instutucji i w życiu gospodarczym regionu. Dążeniem WIPH jest zrozumienie potrzeb i wyjście naprzeciw wymaganiom klientów.

Współpracę z partnerami opieramy na zaufaniu, etyce i poszanowaniu interesów stron.

Zapraszamy do współdziałania oraz wstąpienia w szeregi członków Izby! 
Pakiet Członkowski

 
 
Dołącz do nas!

Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa działa w interesie zrzeszonych w niej przedsiębiorców i organizacji gospodarczych. Reprezentuje i chroni ich interesy gospodarcze, realizując usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze o charakterze ogólnym i proinnowacyjne, jak również wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Od roku 2000 Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa posiada, jako jedna z nielicznych w Wielkopolsce, Certyfikat Jakości Usług nadany przez Ministerstwo Gospodarki oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2004 posiada również certyfikat zgodności z normami ISO 9001.

Więcej…
 
Aktualności
Misja gospodarcza do Egiptu
29.01.2015.
 Krajowa Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, że w dniach 12 – 19 marca 2015 r. odbędzie się misja gospodarcza przedstawicieli polskiego biznesu do Egiptu.

Wydarzenie organizowane jest przez KIG oraz Egipsko – Polskie Stowarzyszenie Biznesmenów we współpracy z Ambasadą RP w Kairze oraz  Ambasadą Egipskiej Republiki Egiptu w Warszawie.. Wsparcie dla przedsięwzięcia zapewniają Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Gospodarki.

Przedsiębiorcom zainteresowanym udziałem w misji zapewniamy kompleksową obsługę logistyczną pobytu w Egipcie (przelot na trasie Warszawa – Sharm el Sheikh – Kair - Aleksandria- Warszawa, lokalny transport, rezerwację hotelowa, wizę, aranżację spotkań biznesowych, obsługę tłumaczeniową). W programie  przewidujemy:
•         udział w Konferencji  nt gospodarczego rozwoju Egiptu (Egypt Economic Development Conference) w Sharm El Sheikh z udziałem licznych delegacji zagranicznych na najwyższym szczeblu politycznym i gospodakrczym,
•         udział w Polsko – Egipskim Forum Gospodarczym w Kairze, przygotowanym we współpracy z Egipsko – Polskim Stowarzyszeniem Biznesmenów oraz Federacja Egipskich Izb Przemysłowych,
•         udział w  Polsko – Egipskim Forum Gospodarczym w Aleksandrii, przygotowanym we wspólpracy z Izbą Handlową w Aleksandrii,
•         udział w inauguracji Międzynarodowych Targów Kairskich oraz Dniu Polskim na targach,
•         uczestnictwo w polsko-egipskich rozmowach B2B, promocję w  organizacjach otoczenia biznesu i lokalnej prasie.

Z uwagi na harmonogram przygotowań uprzejmie prosimy o potwierdzenie  udziału w misji gospodarczej do dnia 4 lutego 2015 r. z podaniem nazwiska i funkcji delegata/delegatów oraz przesłanie krótkiej informacji o Firmie w języku angielskim, logo Firmy i zdjęcia delegata (delegatów).
Więcej…
 
Staże
26.01.2015.
 Szanowni Państwo,

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu organizuje 3 miesięczne (16 marca – 17 czerwca), płatne staże dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia (studia uzupełniające magisterskie) dla kierunków:

- Finanse i Rachunkowość Biznesu,
- Zarządzanie.

Zarówno student, jak i opiekun stażu z ramienia przedsiębiorstwa otrzyma wynagrodzenie za czas stażu.
Firmy zainteresowane przyjęciem studentów na staż, proszę o wypełnienie FORMULARZA i przesłanie go na adres: marzena.remlein@ue.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać na stronie:
http://staze.wz.ue.poznan.pl
 
Mediacje - szkolenie dla przedsiebiorców
26.01.2015.
 Szanowni Państwo,
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu serdecznie zaprasza na bezpłatne  szkolenie pt. „Rozwiązywanie sporów gospodarczych poza sądem - mediacja”, które odbędzie się w Hotelu Sheraton w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 3/9 w dniu 13.02.2015 r.
Szkolenie organizowane jest w zakresie realizowanego przez WIPH w Poznaniu projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych opracowaniem strategii dla rozwiązywania sporów poza sądem oraz praktycznymi aspektami regulacji prawnej dotyczącej mediacji.

Więcej…
 
MIT Technology Review - Pierwsza edycja konkursu dla młodych innowatorów
26.01.2015.
 Zapraszamy na pierwszą polską edycję konkursu Innovators under 35. Każdego roku MIT Technology Review wyłania kolejnych liderów innowacji w wieku poniżej 35 lat. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się po raz pierwszy w Polsce, a Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest partnerem tej prestiżowej inicjatywy.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, badaczem, autorem pionierskich projektów w jednej z ośmiu dziedzin (telekomunikacja, biotechnologia, hardware, software, web, nanotechnologia & materiały, transport, energia) i masz mniej niż 35 lat, weź udział w tej inicjatywie i zdobądź szansę na zaprezentowanie swojego projektu przed międzynarodową publicznością.

Do konkursu można zgłaszać zarówno siebie, jak i inne osoby za pośrednictwem platformy: www.mitinnovatorseurope.com , która będzie aktywna do 31 marca 2015 r. Po zakończeniu tego etapu profile kandydatów ocenią eksperci. Nazwiska 10 finalistów zostaną opublikowane z początkiem czerwca br., a ich projekty będą prezentowane podczas ceremonii finałowej, która odbędzie się 11 czerwca w Polsce.
Więcej…
 
Oferta Kirgistan
16.01.2015.
WPHI w Ałmaty informuje, iż Państwowa Agencja ds. Geologii i Zasobów Mineralnych przy Rządzie Kirgiskiej Republiki ogłosiła przeprowadzenie przetargu na prawo do korzystania z południowo-wschodniej części oraz południowo-zachodniej części złoża węgla kamiennego Kumbel, w celu poszukiwania.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2015 r., w obwodzie Dżałał-Abadskim, miejscowości Suzak, w budynku Suzakskiej Rejonowej Administracji Państwowej.
Szczegółowe informacje dot. w/w przetargu można uzyskać pod tel.: +996 (312) 30 02 46 oraz
+996 551 90 98 69 (w j. angielskim), a także na stronie internetowej Państwowej Agencji ds. Geologii i Zasobów Mineralnych przy Rządzie Kirgiskiej Republiki: www.geology.kg

 
Poznański Lider Przedsiębiorczości
15.01.2015.
 Szanowni Państwo!
Począwszy od dnia 8 stycznia do dnia 28 lutego 2015r. włącznie, wszyscy zainteresowani mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz startupy z Poznania i Powiatu Poznańskiego mogą zgłaszać swój udział w Konkursie. Pełna dokumentacja Konkursu, obejmująca aktualny regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz kryteria oceny wniosków, jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Konkursu: www.lidermsp.poznan.pl.

Więcej…
 
Science Link
13.01.2015.

 Szanowni Państwo

W imieniu Fundacji Inicjatyw innowacyjnych zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym w ramach projektu Science Link. To już ostatnia szansa na złożenie wniosku i wykonanie całkowicie bezpłatnych badań w dużych laboratoriach europejskich.

Spektrum możliwych do przeprowadzenia eksperymentów jest bardzo szerokie i obejmuje zarówno analizy struktury i właściwości badanej próbki, jej zachowanie w różnych warunkach środowiskowych, interakcje z innymi substancjami i materiałami, porównanie 2 różnych produktów, testy wytrzymałościowe, analizę substancji śladowych jak i wiele innych. Oferta jest skierowana do wszystkich gałęzi przemysłu, a wachlarz możliwych do przebadania materiałów jest nieograniczony.

Każdy materiał może zostac zbadany pod względem:
•        struktury
•        właściwości
•        zachowania
•        funkcjonalności
•        wytrzymałości
•        oddziaływania.

Procedura przeprowadzenia konkursu oraz eksperymentów jest bardzo uproszczona. Po zakwalifikowaniu firmy do przeprowadzenia badań należy jedynie przesłać próbkę materiału, a nasi eksperci dostarczą Państwu precyzyjne wyniki z przeprowadzonych eksperymentów.
Więcej…
 
Dofinansowanie usług proinnowacyjnych
13.01.2015.

 Szanowni Państwo Przedsiębiorcy, Właściciele, Dyrektorzy !
W latach 2009-2012 w ramach realizowanych projektów Insytucje Otoczenia Biznesu skupione przy Krajowej Izbie Gospadrczej zrealizowało usługi dla ponad 1300 firm otrzymało bezpłatne doradztwo, związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. 
Aktualnie, proces negocjacyjny funduszy UE na lata 2014 – 2020 dobiega końca i otworzą się nowe możliwości korzystania z funduszy unijnych, w przygotowywanych programach operacyjnych w Polsce. Chcielibyśmy dalej wspierać rozwój przedsiębiorstw poprzez świadczenie bezpłatnych lub częściowo odpłatnych usług doradczych (w szczególności usług proinnowacyjnych) i będziemy ubiegać się o pozyskanie dofinansowania na ich koszty. W związku z tym chcemy poznać rzeczywiste potrzeby firm i dobrze przygotować wstępną ofertę usług dla Państwa, która będzie szczegółowo opracowywana już dla konkretnych firm.
Prosimy o Państwa opinie, poprzez wypełnienie ankiety.

Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmuje ok. 4 minut.
Aby przejść do ankiety, proszę kliknąć na link:
https://docs.google.com/forms/d/1qLh-eFd2XU09VjYiLT10uNoOvxGqxKz6gHb4Wzt8NiE/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Dziękujemy!

Więcej…
 
Misja gospodarcza do Indii
08.01.2015.

 Szanowni Państwo,

W imieniu organizatora - Krajowej Izby Gospodarczej uprzejmie informujemy, że w dniach 10 – 13 stycznia 2015 r. odbędzie się Misja Gospodarcza do Indii na Szczyt Globalny (Vibrant Gujarat).

Delegacja przedstawicieli biznesu będzie towarzyszyła wizycie oficjalnej Wicepremiera Ministra Gospodarki, Pana Janusza Piechocińskiego w Indiach (Gandhinagar w Stanie Gujarat).

Wydarzenie organizowane jest przez KIG oraz IPCCI we współpracy z Ambasadą RP w New Delhi,  Polsko – Indyjską Izbą Gospodarczą oraz pozostałymi partnerami. Wsparcie dla przedsięwzięcia zapewniają Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Gospodarki.

 

Więcej…
 
25 lat Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
04.12.2014.
 We wtorek 2 grudnia w Teatrze Nowym w Poznaniu odbyła się uroczysta gala z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym dniu wspólnie z nami świętowali wieloletni wkład Izby w rozwój wielkopolskiego środowiska gospodarczego. Wśród licznie zgromadzonych gości byli między innymi Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski, Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański, Ryszard Grobelny - Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak – Prezydent Elekt, a także prof. dr hab. Marian Gorynia – Rektor UE w Poznaniu i Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej WIPH oraz Andrzej Głowacki – Przewodniczący Rady WIPH. Gospodarzem uroczystej gali był natomiast Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 
W części oficjalnej gali, podsumowaliśmy wspólnie 25 lat działalności Izby, a także mieliśmy okazję do rozmowy na temat współczesnych wyzwań regionu. Wieczór uświetnił też przygotowany specjalnie na tę okazję koktajl oraz wyjątkowy spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru Nowego w Poznaniu.
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa zrzesza obecnie prawie 200 firm. Od ćwierć wieku dbamy o interesy wielkopolskich środowisk biznesowych i rozwój przedsiębiorstw. Z przyjemnością będziemy wspólnie kontynuować te działania i brać czynny udział w rozwoju gospodarczym naszego regionu.
Tegoroczny jubileusz działalności WIPH został objęty Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „25 lat Wolności”.
Więcej…
 
UOKiK informuje
09.12.2014.
 Szanowni Państwo,
25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.
Już dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pragnie pomóc przedsiębiorcom i konsumentom przygotować się na nadchodzące zmiany.
Wszystkie najważniejsze informacje znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl , która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków przedsiębiorców oraz konsumentów.

Źródłem wiadomości na temat wprowadzanych zmian jest również broszura Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, która zawiera między innymi informacje na temat rodzajów umów oraz wynikających z nich zobowiązań stron, a także procesu reklamacyjnego.
Broszurę można zamówić z głównego serwisu Urzędu lub pobrać ze strony kampanii.
Więcej…
 
Seminarium informacyjne nt.świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej w 2015
04.12.2014.
WPHI organizuje w Berlinie w dniu 10.12.2014 r. seminarium informacyjne nt. warunków działania w transgranicznym zatrudnianiu pracowników i świadczeniu usług w Niemczech przez polskie firmy w związku z wprowadzeniem od 1.01.2015 r. na terenie całych Niemiec płacy minimalnej  w wysokości 8,50 euro brutto/godz.
Seminarium poprowadzą przedstawiciele kancelarii Wendler&Tremmel: Mec. Michael Wendler i Mec. Beata Donay. W trakcie seminarium przekazane będą informacje dot. nowych regulacji prawnych, zmian w obowiązujących obecnie przepisach, odpowiedzialności i nowych obowiązków pracodawców, uprawnień organów kontrolnych, skutków nieprzestrzegania wymogu płacy minimalnej oraz innych obowiązków w zakresie meldunkowym, ewidencji czasu pracy, dokumentacji pracowniczej itd.
Więcej…
 
Harmonogram naboru wniosków w ramach WRPO 2007-2013 na rok 2015
04.12.2014.
W imieniu Urzędu MArszałkowskiego Województwa WIelkopolskiego uprzejmie informujemy, że w związku z końcowym etapem realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na chwilę obecną w roku 2015 nie jest przewidywane ogłaszanie nowych naborów wniosków. Zamieszczony na stronie WRPO harmonogram naboru wniosków wskazuje także Działania WRPO objęte w całym okresie programowania trybem indywidualnym (projekty kluczowe) oraz trybem systemowym. Indywidualne projekty kluczowe nie są objęte trybem konkursowym.
Więcej…
 
XVII EDYCJA KONKURSU FAIRPLAY
28.10.2014.

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Do XVII edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” zgłosiło się 419 firm z całej Polski. 4 listopada podczas posiedzenia Kapituły programu wyłonione zostaną firmy, które otrzymają certyfikaty „Przedsiębiorstwo Fair Play 2014” i nagrody główne. Uroczysta Gala Finałowa, na której zostaną ogłoszone wyniki programu odbędzie się 12 grudnia br. w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

 

Więcej…
 
TARGI LIPSKIE
25.09.2014.
Szanowni Państwo!
W dniach 24 - 27 lutego 2015 roku w Lipsku odbędą się:
Międzynarodowe Targi Poddostawców: Części, Komponenty, Moduły, Technologie - Zuliefermesse. Do grona wystawców należą producenci części, komponentów i modułów m.in. dla motoryzacji, sektora budowy maszyn, urządzeń i narzędzi, elektroniki, elektrotechniki, medycyny, przemysłu optycznego, lotniczego i tworzyw sztucznych oraz maszyn rolniczych, pojazdów szynowych i instalacji energetycznych.
Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji Intec. Wśród wystawców obecni są wiodący producenci narzędzi, urządzeń oraz technologii i usług w zakresie innowacyjnych technik produkcyjnych i obrabiarek.
Intec i Zuliefermesse to ponad 1.350 wystawców z 24 krajów oraz 21.400 odwiedzajócych z branży .
Równolegle: Międzynarodowa Giełda Kooperacji CONTACT: Business Meetings
Więcej informacji na: www.targilipskie.pl , www.poddostawcy.pl , www.targi-intec.pl
 
enertec Lipsk 27 - 29.01.2015
22.10.2014.

Szanowni Państwo,

W imieniu Targów Lipskich zachęcamy do udziału w 8-mej edycji Międzynarodowych Targów Wytwarzania, Dystrybucji oraz Magazynowania Energii enertec. Targi odbędą się w dniach 27 - 29 stycznia 2015 roku w Lipsku.
Więcej…
 
Projekt Inwestor - II edycja
08.09.2014.

 
 Wkrótce II edycja Projektu Inwestor

Szanowni Państwo!
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w jednej z największych konferencji o tematyce nieruchomości w Polsce – Projekt Inwestor – której II edycja odbędzie się w Poznaniu, w dniach 14-15 października 2014r.
 


Więcej…
 
28th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition
05.09.2014.
Szanowni Państwo,

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu uprzejmie informuje, iż w dniach 3-6 maja 2015 r. w hali targowo-wystawienniczej KINTEX pod Seulem odbędzie się sympozjum oraz targi pojazdów elektrycznych - 28th International Electric Vehicle Symposium and Exhibition. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy, a wystawy odbywają się co dwa lata. Pierwsza edycja odbyła się w 1969 r. w Stanach Zjednoczonych, a kolejne zorganizowano m.in. w Japonii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Chinach, Kanadzie, Norwegii, Włoszech czy Belgii. Korea Południowa będzie gospodarzem wydarzenia po raz drugi (19. edycja odbyła się w Busan w październiku 2002 r.).
Więcej…
 
TARGI LIPSKIE
23.06.2014.
Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału jako wystawca w targach DOM – OGRÓD – REKREACJA 2015, największej i najpopularniejszej imprezie tego rodzaju w Niemczech, która odbędzie się w dniach 7 - 15 lutego 2015 roku na Lipskich Terenach Targowych. Dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakładów rzemieślniczych targi te są doskonałą platformą kontaktów umożliwiającą nawiązanie współpracy  z firmami z Niemiec oraz sąsiadującymi z nimi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie targi te stanowią idealną okazję do bezpośredniej sprzedaży produktów na dużą skalę.
Wyniki ostatniej edycji to 182.000 odwiedzających oraz 1.100 wystawców. Z roku na rok wystawiające się firmy odnotowują wyższe obroty. Podczas ostatniej edycji obrót wszystkich wystawców wyniósł 13,5 miliona euro. Wynik ten potwierdza wysoką rangę targów DOM – OGRÓD – REKREACJA i stawia je na pozycji największej i najliczniej odwiedzanej imprezy tego typu w Niemczech.

Więcej…
 
Zmiana adresu siedziby Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
14.03.2014.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 24 marca 2014 roku uległ zmianie adres biura Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Nowa siedziba Izby zlokalizowana jest w części biurowej Galerii MM:

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Św. Marcin 24, lokal 402
61-805 Poznań

lokal 402
IV piętro – wejście przez recepcję na poziomie 0, lub z parkingów podziemnych (-2 i -3)

Kontakt telefoniczny:+48 61 8690100; Fax +48 61 8690101

 

Więcej…
 
Zaproszenie
09.06.2014.

 

Numer projektu:
Project number:
2013-1-PL1-LEO05-38152
llp.jpg logo_program_llp_pl.jpg

Szanowni Państwo!

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z partnerami: Navigator Consulting Partners LLP, z Wielkiej Brytanii, Human Capital Research and Development Institute z Litwy oraz Fundacją “Partnerzy dla Samorządu” z Poznania, realizuje w ramach programu Leonardo Da Vinci projekt „Metody internacjonalizacji i komercjalizacji działań sieci biznesowych”.

Projekt adresowany jest do osób zarządzających klastrami lub sieciami biznesowymi z Polski oraz Litwy. W trakcie jego realizacji 20 managerów klastrów z Polski i Litwy zostanie przeszkolonych w zakresie przygotowywania i realizacji strategii komercjalizacji i internacjonalizacji sieci biznesowych, którymi zarządzają. Trenerem będzie Philip Ammermann z Navigator Consulting Partners LLP. Słuchacze otrzymają także dostęp do Platformy Szkoleniowej oraz wsparcie przy tworzeniu profesjonalnych stron internetowych.
Celem projektu jest transfer innowacyjnych metod internacjonalizacji i komercjalizacji działalności w sieciach biznesowych, co powinno przyczynić się do spójności społeczno- ekonomicznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Specyficznym celem projektu jest wzrost umiejętności managerów kierujących sieciami biznesowymi w Polsce i na Litwie poprzez dostarczenie im narzędzi związanych z internacjonalizacją i komercjalizacją działalności biznesowej oraz przeszkolenie ich w ich stosowaniu.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału w tym projekcie.
Więcej…
 
III
30.05.2014.
 Półmetek projektu z zakresu doradztwa do spraw innowacji za nami!
Już w ponad czterdziestu firmach z sektora MŚP uczestniczących w projekcie „Zarządzanie innowacją” dokonują się pozytywne zmiany. Liderem projektu są Pracodawcy RP.
W ramach inicjatywy, objętej honorowym patronatem Ministra Gospodarki, oferowane jest wsparcie doradcze dla firm w zakresie opracowywania pomysłów innowacyjnych i planów ich wdrażania. Zadaniem doradców ds. innowacji jest przedstawienie wypracowanego przez pracowników pomysłu w formie funkcjonalnej strategii.
Więcej…
 
Zielone Światło dla przedsiębiorczych
15.04.2014.

uep.jpgUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do uczestnictwa w projekcie ZIELONE ŚWIATŁO. Projekt umożliwia bezpłatne skorzystanie z doradztwa i wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych.

 

 

Biorąc udział w projekcie zyskują Państwo:

 

  • możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów, którzy zawodowo zajmują się wdrażaniem rozwiązań proekologicznych w organizacjach,
  • możliwość wzięcia udziału w inspirujących szkoleniach, których programy zostaną dostosowane do potrzeb organizacji z zakresu: zarządzania środowiskowego, audytów i sprawozdawczości, innowacji technologicznych w zakresie ochrony środowiska, sterowania operacyjnego w ramach gospodarki odpadami,
  • możliwość wymiany doświadczeń z innymi organizacjami podczas cyklu szkoleń,
  • możliwość skorzystania z usług jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.zieloneswiatlo.ue.poznan.pl

Informacje można również uzyskać kontaktując się z Biurem Projektu telefonicznie (61 854 35 22, 690 44 58 98, 509 319 242) lub mailowo (zieloneswiatlo@fnc.ue.poznan.pl ).

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


ueefs_l-kolor.jpg
 
Więcej…
 
ISO 14001 W TWOJEJ FIRMIE!
07.04.2014.

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że firma SIMTEST zakończyła rekrutację do projektu „FIRMA EKOLOGICZNIE SYSTEMOWO”.
W ramach Projektu, nastąpi wdrożenie w 100 % finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 w 20 małych i średnich przedsiębiorstwach.
Projekt jest prowadzony i realizowany pod nadzorem firmy Sense Consulting Sp. z o.o., a realizowany przez OKJW SIMPTEST Poznań. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do projektu w dominującej części znajdują się na terenie Wielkopolski. Do programu przystąpiły również firmy z trzech innych Województw.
System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 będzie wdrożony we wszystkich 20 firmach do końca maja 2015 r.

Więcej…
 
4Audyt dla firm
09.04.2014.

Szanowni Państwo,

W imieniu członka Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, firmy 4Audyt Sp. z o.o. serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową usługą optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Oferta kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw z 70% dofinansowaniem ze środków unijnych.
Projekt realizowany jest w zakresie projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, finansowanego w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie www.4audyt.pl

 

 


Więcej…
 
Elektroniczny Punkt Kontaktowy
12.03.2014.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z funkcjonowaniem elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK) prowadzonego za pośrednictwem platformy biznes.gov.pl  przez Krajową Izbę Gospodarczą jako partnera Ministerstwa Gospodarki w realizacji projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” w zakresie Działania "Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego”.

Elektroniczny Punkt Kontaktowy umożliwia przedsiębiorcom znalezienie szczegółowych informacji o interesującej ich dziedzinie działalności gospodarczej, takich jak właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę czy sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych. EPK oferuje także pomoc przedsiębiorcom poprzez „Help Desk”, gdzie na pytania przedsiębiorców odpowiadają konsultanci oraz eksperci z właściwych urzędów administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.

banner_6.jpg

 

Więcej…